Izvodjenje elektro radova

Savet

izvodjenje elektro instalacija

Koristan savet

Zbog opasnosti od elektricnog udara, propisima se odredjuje da samo kvalifikovani radnici rade sa elektricnom opremom i sistemima. U koliko radite sitne popravke sami u svom domu, koristite dobro izolovan alat. Obicno, na drskama takvog alata, proizvodjaci jasno istakno koliko napon trpi izolacija